Vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit(CMK) is door de St. Muziek en Kunstwijs in samenwerking met museum De Scheper het erfgoed kunstproject “DOEN, toen en nu” ontwikkeld. Binnen de digitale leerlijn Reizen in de Tijd staat het thema “Hoe woon jij?” centraal. Het project focust op beleving en richt zicht op het DOEN. Het doel is om de kinderen het leven en wonen van vroeger te laten ondervinden en laten ervaren. De leerlingen kijken naar waar ze wonen. Ze vergelijken dat met hoe mensen vroeger woonden. 

 

Door middel van een betekenisvolle opdracht vanuit het museum waarin het thema ‘verleden’ centraal, maken de leerlingen een verbinding met de hedendaagse kunst. Na het bezoek aan museum de Scheper geeft Janet Timmerije haar les “Tegeltjeswijsheden”. De kinderen doorlopen hierdoor alle stappen in het creatieve proces.  

 

De deelnemende scholen OBS de Hofmaat, SBO de Diekmaat, het Sterrenpalet en IKC Juliana die deze CMK aanvraag hadden ingediend hebben de afgelopen periode volop geparticipeerd in het gehele project in de vorm van het volgen van de ontwikkelde korte leerlijn die bestaat uit een voorbereidende les, de culturele ontmoeting en een verwerkingsles.