Muziek van de toekomst

Doelstelling: leerlingen geven muziek vorm via nieuwe media. 

De lessen “ Muziek van de toekomst zijn onder te verdelen in 3 series van 4 lessen.

1. Rap: Meeslepende rap workshops vol beleving en dynamiek biedt de leerlingen de gelegenheid om op een creatieve manier via muziek en tekst gevoelens te leren uiten. Het is een echt “doe-activiteit” waarbij er voor zowel de rapper als de leerlingen een uitdaging ligt.

2. Trash and other percussion: Deze workshops gaan over het spelen van ritmes en muziek maken op afvalmateriaal zoals afvalemmers, kistjes, lege blikjes, kookpannen en prullenbakken. Dit zijn materialen die niet direct worden gezien als muziekinstrumenten. Toch hebben deze voorwerpen allemaal een eigen klankkleur en klinken dus hoog, laag, kort, lang, dof, scherp en/of zacht.

3. Componeren: De leerlingen leren in groepjes om eenvoudige composities te maken. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de muziek en teksten die ze in de rap en trash workshop hebben gemaakt. De eerste les leren ze de techniek, daarna gaan ze zelf geluiden verzamelen of muziek maken. Vervolgens zetten ze de compositie in elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van laptops en eenvoudige opnameapparatuur.