De muzikale speelplaats

Doelstelling: de eigen creativiteit en fantasie van de leerlingen wordt gestimuleerd en geprikkeld.

Ieder kind kan op De Muzikale Speelplaats zichzelf zijn en zich uitdrukken via muziek en beweging. Een plek waar muzikaal spel echt ervaren kan worden. De muzikale beleving van het kind staat centraal. De muziek en/of de geluiden zorgen voor de prikkel en de leerlingen reageren vanuit hun eigen fantasie met bewegen, materialen, geluiden maken met de stem, of op instrumenten. Muzikale begrippen als maat, ritme, melodie worden steeds spelerwijs ontwikkeld. Het leren van een aantal vrolijke kinderdansen maakt onderdeel uit van het programma uit evenals het leren spelen op de handtrom, triangel, xylofoon en ander klein slagwerk. Er is een eenvoudig werkboek beschikbaar.

Het leren van en met elkaar wordt aangemoedigd met respect voor ieders eigenheid. De muziekopdrachten worden zowel met de hele groep als met kleine groepjes of met tweetallen gedaan waardoor sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkeld worden.